Anbefalinger til arbejdet med unge stofmisbrugere

 

På baggrund af de mange indmeldinger om udfordringer med at finde det rette tilbud til unge med stofmisbrug, valgte de nordjyske kommuner at udpege dette som et fokusområde i Rammeaftalen 2016. Helt konkret ønskede man et fokus på unge i alderen 14-30 år, der har et forbrug af stoffer, der kan medføre alvorlige sociale og adfærdsmæssige problemer for den unge.  Hertil nedsatte man en arbejdsgruppe med repræsentanter fra flere af de nordjyske kommuner, hvis fokus har været at undersøge hvilke tilbud, indsatser og tilgange som er særlig effektive mod unge med stofmisbrug.

Arbejdsgruppens fokus:

  • Afdække hvilke tilbud, der var tilgængelige i Nordjylland.
  • Undersøge hvilke metoder og tilgange, der har en positiv effekt på unge med stofmisbrug.
  • Udarbejde anbefalinger til, hvordan kommunerne kan indrette misbrugsbehandlingen til unge med stofmisbrug.

 

Der blev udarbejdet 10 anbefalinger til kommunernes arbejde med unge med et stofmisbrug som kan læses her:

TILBUD TIL UNGE MED STOFMISBRUG I REGION NORDJYLLAND