Rammeaftalen 2014

Udviklingsstrategien 2014

Læs dokumentet: "Den politisk godkendte udviklingsstrategi 2014 for social- og specialundervisningsområdet" (pdf)

 

Bilag til Udviklingsstrategien 2014

Læs bilagene: "Bilag 1 & 2 - Kommunernes indmeldinger som myndighed og kommunernes indmeldinger som driftsherre" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 3 - Udviklingsplan for botilbud med over 100 pladser" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 4 - Lands- og landsdelsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 5 - Udtræk fra Tilbudsportalen med oversigt over alle tilbud på socialområdet i Nordjylland" (pdf)

Læs dokumentet: "Forslag til sagsfremstilling" (pdf)

Læs dokumentet: "Høringssvaret til udviklingsstrategien fra Danske Handicaporganisationer (DH) og Skole og Forældres repræsentanter i det regionale dialogforum, Nordjylland" (pdf)

Læs dokumentet: "Følgebrevet til de nordjyske kommuner om behandling af udviklingsstrategien" (pdf)

 

Styringsaftalen 2014

Herunder findes Styringsaftalen for 2014, bilag til denne samt øvrige dokumenter

Læs dokumentet: "Den politisk godkendte Styringsaftalen 2014 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 1 - Specifikation til Styringsaftalen 2014" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 2: Specifikke aftalevilkår for specialundervisningstilbud" (pdf)"

Læs bilaget: "Bilag 3: Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje" (pdf)

Læs dokumentet: "Takstbilaget 2014" (pdf)

Læs dokumentet: "Forslag til sagsfremstilling" (pdf)

Læs dokumentet: "Høringssvaret til styringsaftalen fra Danske Handicaporganisationer (DH) og Skole og Forældres (S&F)repræsentanter i det regionale dialogforum, Nordjylland" (pdf)

Læs dokumentet: "Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser" (pdf)