Det forstærkede samarbejde

De 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland har indgået en særlig aftale om samarbejde om nogle af de mest specialiserede social- og undervisningstilbud i Nordjylland. Formålet er at sikre bæredygtigheden i de udpegede tilbud, således at borgerne i Nordjylland har adgang til de nødvendige specialiserede tilbud og kompetencer.

For alle tilbud der er med i det forstærkede samarbejde gælder beskyttede konkurrencevilkår, systematisk forpligtende dialog og en tidlig fælles indsats. Du kan læse mere herom i pjecen for det forstærkede samarbejde, som findes her

 

Aftalegrundlag for det forstærkede samarbejde

Den politiske aftale vedr. det forstærkede samarbejde indeholder udvælgelseskriterierne for tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde samt forpligtelser og samarbejdsmodellens indhold. Aftalen kan findes her.

Der er udarbejdet følgende tillægsbeskrivelser til det forstærkede samarbejde:

 • Procedure for udmelding af tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde. Tillægget kan ses her
 • Procedure for styrket dialog vedr. det forstærkede samarbejde. Tillægget kan ses her
 • Årshjulet for det forstærkede samarbejde kan findes her

 

Ekspertpanel

Ekspertpanelets opgaver er hvert år at foretage indstilling til Den Administrative Styregruppe om, hvilke sociale tilbud, der skal omfattes af det forstærkede samarbejde under socialaftalen. Indstillingen foretages på baggrund af en række fastlagte kriterier. Derudover fungerer Ekspertpanelet som følgegruppe for Den Administrative Styregruppe i forbindelse med den årlige drøftelse om bæredygtigheden for tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde.

 Ekspertpanelets sammensætning kan ses her

 • Birgit Marie Graversgaard, Vesthimmerlands Kommune
 • Charlotte Saaby, Morsø Kommune
 • Ellen Lykke, Brønderslev
 • Jonna Kastberg, Aalborg Kommune
 • Line Hessellund, Hjørring Kommune
 • Martin Bjørn, Region Nordjylland
 • Charlotte Søndergaard Andersen, Sekretariat for Nordjysk Socialaftale
 • Morten Aggerholm, Sekretariat for Nordjysk Socialaftale