National Koordination

National Koordination skal sikre, at der eksisterer det rette udbud af tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevnenedsættelser, særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov.

 

Den nationale koordination af tilbud og vidensmiljøer sikres gennem vidensindsamling, faglig dialog og en forstærket monitorering af udviklingen af målgrupper, tilbud og viden for at skabe et nationalt overblik over  området.

Socialstyrelsen skal følge udviklingen i målgrupper og indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde og på baggrund heraf udarbejde centrale udmeldinger, der kan tilgås på Social- og Boligstyrelsens egen hjemmeside eller ved at følge linket Social- og Boligstyrelsen.dk.

 

Se Socialstyrelsens korte video om National Koordination nedenfor: