Møder i DAS

Den Administrative Styregruppe (DAS) holder møder 4 gange om året. Du kan læse mere om DAS her. Referater og dagsordner fra DAS møderne kan tilgås herunder.

Såfremt man har dagsordenspunkter til DAS møderne bedes det indmeldes til sekretariatet for Nordjysk Socialaftale cirka 3 uger før mødet (deadline kan ses i tabellen herunder). I forbindelse med indmelding af dagsordenspunktet aftales datoen for aflevering af dagsordensteksten. Skabelon for dagsordenspunkterne kan findes her: 

 

Kommende møder i Den Administrative Styregruppe 2019

 Dato  Fagligt oplæg inkl.   Frokost  DAS Møde  Indmelding af punkter   til dagsorden  Udsendelse af   dagsorden

 Den 26. marts 2019

 Kl. 12.00-13.00  Kl. 13.00-16.00  Den 12. marts 2019  Den 19. marts 2019

 Den 21. maj 2019

 Kl. 12.00-13.00  Kl. 13.00-16.00  Den 7. maj 2019  Den 14. maj 2019

 Den 26. august 2019

 Kl. 12.00-13.00  Kl. 13.00-16.00  Den 12. august 2019  Den 19. august 2019

 Den 24. oktober 2019

 Kl. 11.00-12.00  Kl. 12.00-15.00  Den 10. oktober 2019  Den 17. oktober 2019

 

Aktuelle dagsordener og referater fra 2019

Arkiv fra 2011-2018

Arkiv fra møder i Socialdirektørkredsen