Møder i DAS

Den Administrative Styregruppe (DAS) holder møder 4-5 gange om året. Du kan læse mere om DAS her. Referater og dagsordner fra DAS møderne kan tilgås herunder.

Såfremt man har dagsordenspunkter til DAS møderne bedes det indmeldes til sekretariatet for Nordjysk Socialaftale cirka 4 uger før mødet (deadline kan ses i tabellen herunder). I forbindelse med indmelding af dagsordenspunktet aftales datoen for aflevering af dagsordensteksten. Skabelon for dagsordenspunkterne kan findes her: 

 

Kommende møder i Den Administrative Styregruppe 2021

Dato

Fagligt oplæg inkl. Frokost

DAS Møde

Indmelding af punkter til dagsorden

Udsendelse af dagsorden

 Den 20. januar 2021

 12.00-13.00

 13.00-16.00

 Den 14. december 2020

 Den 8. januar 2021

 Den 25. marts 2021

 12.00-13.00

 13.00-16.00

 Den 22. februar 2021

 Den 15. marts 2021

 Den 27. maj 2021

 12.00-13.00

 13.00-16.00

 Den 30. april 2021

 Den 17. maj 2021

 Den 23. august 2021

 12.00-13.00

 13.00-16.00

 Den 17. juni 2021

 Den 13. august 2021

 Den 18. november 2021

 12.00-13.00

 13.00-16.00

 Den 25. oktober 2021

 Den 8. november 2021

Aktuelle dagsordener og referater fra 2021

Arkiv fra 2011-2020

Arkiv fra møder i Socialdirektørkredsen

 

Kommende møder i Forretningsudvalget 2021

Dato

FU Møde

Indmelding af punkter til dagsorden

Udsendelse af dagsorden

Den 1. marts 2021

 

Den 22. februar 2021

Den 24. februar 2021

Den 7. maj 2021

 

Den 30. april 2021

Den 3. maj 2021

Den 24. juni 2021

 

Den 17. juni 2021

Den 18. juni 2021

Den 29. september 2021

 

Den 22. september 2021

Den 24. september 2021

Den 1. november 2021

 

Den 25. oktober 2021

Den 27. oktober 2021

Den 16. december 2021

 

Den 9. december 2021

Den 10. december 2021