Vidensdeling

En stor del af opgaven med at udmønte Nordjysk Socialaftale handler om vidensdeling. Derfor opsamler og videreformidler sekretariatet i stor stil viden med relevans for det fælleskommunale socialområde. Sekretariatet afholder årligt flere temadage som sætter fokus på faglige såvel som politiske emner og udsender med jævne mellemrum vidensbrevet: ”Fælleskommunal viden”, som deler de gode historier og erfaringer fra socialområdet i Nordjylland.

 

Her på siden kan du finde information om temadagene og læse vidensbrevene, men du kan også finde meget mere relevant viden om det fælleskommunale område bl.a. sekretariatets videoer og de retningslinjer der er vedtaget af Den Administrative Styregruppe på Socialområdet.

 

TVÆRKOMMUNAL VIDEN

WORKSHOPS OG TEMADAGE

SEKRETARIATETS VIDEOER

FOKUSOMRÅDER

CENTRALE UDMELDINGER

RETNINGSLINJER