Rammeaftalen 2010

For det specialiserede Socialområde

Læs dokumentet: "Rammeaftalen 2010 for det specialiserede socialområde" (pdf)

Læs bilagene: "Bilagspakke til Rammeaftalen 2010 for det specialiserede socialområde" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 2 - Fælles retningslinjer for takstberegning og betalingsmodeller for det specialiserede socialområde" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 3 - Vejledning om fælles principper og model for takstfastsættelse af tillægsydelse for det specialiserede socialområde" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 4 - Mail fra Region Nordjylland vedr. ændring i rammeaftale 2010 vedr. akutforpligtelsen og fysisk plads" (pdf)

 

For Specialundervisning

Læs dokumentet: "Rammeaftalen 2010 for Specialundervisningsområdet" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag til Rammeaftalen 2010 for Specialundervisningsområdet" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 2 - Fælles retningslinjer for takstberegning og betalingsmodeller for specialundervisningsområdet" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 3 - Vejledning om fælles principper og model for takstfastsættelse af tillægsydelser for specialundervisningsområdet" (pdf)

 

Kommunale redegørelser

De enkelte kommuners politisk godkendte redegørelser på henholdsvis social- og specialundervisningområderne 2010 kan ses i nedenstående.

Kommunernes politisk godkendte redegørelse for socialområdet 2010

Læs dokumentet: "Samlet notat om de kommunale redegørelser for 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Brønderslev Kommunes redegørelse vedr. socialområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Frederikshavn Kommunes redegørelse vedr. socialområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Hjørring Kommunes redegørelse vedr. socialområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Jammerbugt Kommunes redegørelse vedr. socialområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Læsø Kommunes redegørelse vedr. socialområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Mariagerfjord Kommunes redegørelse vedr. socialområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Morsø Kommunes redegørelse vedr. socialområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Rebild Kommunes redegørelse vedr. socialområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Thisted Kommunes redegørelse vedr. socialområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Vesthimmerland Kommunes redegørelse vedr. socialområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Aalborg Kommunes redegørelse vedr. socialområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)  

Kommunernes politisk godkendte redegørelse for specialundervisning 2010

Læs dokumentet: "Samlet notat om de kommunale redegørelser for 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Brønderslev Kommunes redegørelse vedr. specialundervisningsområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Frederikshavn Kommunes redegørelse vedr. specialundervisningsområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Hjørring Kommunes redegørelse vedr. specialundervisningsområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Jammerbugt Kommunes redegørelse vedr. specialundervisningsområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Læsø Kommunes redegørelse vedr. specialundervisningsområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Mariagerfjord Kommunes redegørelse vedr. specialundervisningsområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Morsø Kommunes redegørelse vedr. specialundervisningsområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Rebild Kommunes redegørelse vedr. specialundervisningsområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Thisted Kommunes redegørelse vedr. specialundervisningsområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Vesthimmerland Kommunes redegørelse vedr. specialundervisningsområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)
Læs dokumentet: "Aalborg Kommunes redegørelse vedr. specialundervisningsområdet til brug for Rammeaftale 2010" (pdf)

 

Driftsherreindmeldinger

Læs dokumentet: "Driftsherreindmeldinger 2010 for socialområdet" (pdf)

Læs dokumentet: "Driftsherreindmeldinger 2010 for specialundervisning" (pdf)