Aktuelle tilbud

Her kan du finde de tilbud, der er omfattet af Nordjysk Socialaftales Styringsaftale i 2020. Tilbuddene fremgår af takstbilaget for 2020, som kan findes her

 

Er du interesseret i at læse mere om rammerne for tilbud under styringsaftalen så henvises til styringsaftalen, som kan findes her