Rammeaftalen 2016

Udviklingsstrategien 2016

Den politisk godkendte udviklingsstrategi 2016 for social- og specialundervisningsområdet

Bilag til Udviklingsstrategien 2016

Bilag 1: Indmeldinger til Udviklingsstrategien 2016

Bilag 2: Det forstærkede samarbejdes udvælgelseskriterier og samarbejdsmodel

Bilag 3: Tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde

Bilag 4: Afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding vedr. børn/unge med alvorlig synsnedsættelse

Bilag 5: Afrapportering Ministertema 2015 vedr. anbragte børn og unges undervisning og uddannelse

Bilag 6: Årsrapport Socialtilsyn Nord

Bilag 7: Lands- og landsdelsdækkende samt sikrede afdelinger Udviklingsstrategi 2016 Nord

Bilag 8: Oversigt af udtræk fra tilbudsportalen

Bilag 9: Afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding vedr. erhvervet hjerneskade

Styringsaftalen 2016

Den politisk godkendte Styringsaftalen 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Styringsaftalen Bilag 1, der er en specifikation til Styringsaftalen 2016.

Styringsaftalen Bilag 2, der beskriver de specifikke aftalevilkår for specialundervisningstilbud.

Takstbilag 2016

Principperne for takstfastlæggelse af tillægsydelser kan ses ved at klikke her.

Kommunernes og Region Nordjyllands indmelding til Udviklingsstragien for 2016

Brønderslev Kommune
Frederikshavn Kommune
Hjørring Kommune
Jammerbugt Kommune
Læsø Kommune
Mariagerfjord Kommune
Morsø Kommune
Rebild Kommune
Region Nordjylland
Thisted Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Aalborg Kommune
Samlet oversigt over indmeldinger til Udviklingsstrategien for 2016