Årsrapporter

Der udarbejdes en gang årligt årsrapporter for tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde. Årsrapporterne indgår i som en del af den styrkede dialog der er omkring tilbuddene. Årsrapporterne sætter fokus på driftsherrernes vurdering af tilbuddenes bæredygtighed, og danner udgangspunkt for en dialog om tilbuddene i regi af Ekspertpanelet og Den Administrative Styregruppe.

I perioden 2014-2016 har der været udarbejdet en årsrapport i januar og et økonomisk bilag i april. Dette blev lavet om i 2017, således at der laves en samlet rapport i april måned. Denne rapport er endvidere skærpet i forhold til de tidligere årsrapporter. Den nye skabelon for årsrapporten kan tilgås i dokumentet "Årsrapport for det forstærkede samarbejde 2018". Læs dokumentet "Årsrapport for det forstærkede samarbejde 2018 (docx). De nyeste årsrapporter kan tilgås herunder.

Årsrapporter for 2018