Rammeaftalen 2012

Rammeaftalen 2012 er politisk godkendt ved de 11 kommunalbestyrelser og i Regionsrådet i Nordjylland.

Følgende dokumenter - Rammeaftalen med bilag - er sendt til Servicestyrelsen den 15. november 2011

Rammeaftale 2012 på det specialiserede socialområde i Nordjylland, inklusiv bilag

Forslag til sagsfremstilling for politisk godkendelse af Rammeaftalen 2012

Brev til Kommunerne fra KKR vedrørende Rammeaftalen 2012

Rammeaftalen for Specialundervisning