Rammeaftalen 2015

Udviklingsstrategien 2015

Den politisk godkendte udviklingsstrategi 2015 for social- og specialundervisningsområdet

Bilag til Udviklingsstrategien 2015

Bilag 1: Indmeldinger til Udviklingsstrategien 2015

Bilag 2: Det forstærkede samarbejdes udvælgelseskriterier og samarbejdsmodel

Bilag 3: Tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde

Bilag 4: Afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding vedr. børn/unge med alvorlig synsnedsættelse

Bilag 5: Lands- og landsdelsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger

Bilag 6: Udtræk fra Tilbudsportalen med oversigt over alle tilbud på socialområdet i Nordjylland

Forslag til sagsfremstilling

Styringsaftalen 2015

Den politisk godkendte Styringsaftalen 2015 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

Styringsaftalens Bilag 1, der er en specifikation til Styringsaftalen 2015.

Styringsaftalens Bilag 2, der beskriver de specifikke aftalevilkår for specialundervisningstilbud.

Styringsaftalens Bilag 3, der er en finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje.

Takstbilaget 2015

Forslag til sagsfremstilling

Principperne for takstfastlæggelse af tillægsydelser kan ses ved at klikke her.

Kommunernes og Region Nordjyllands indmelding til Udviklingsstragien for 2015
Brønderslev kommune
Frederikshavn kommune
Hjørring kommune
Jammerbugt kommune
Læsø kommune
Mariagerfjord kommune
Morsø kommune
Rebild kommune
Thisted kommune
Vesthimmerlands kommune
Aalborg kommune (FB)
Aalborg kommune (ÆH)
Region Nordjylland