Rammeaftalen 2013

Det specialiserede socialområde

Udviklingsstrategien samt Styringsaftalen for 2013 er godkendt i de 11 kommunalbestyrelser samt i Regionsrådet. Tilsammen udgør de to dele rammeaftalen for socialområdet.

Udviklingsstrategien kan ses ved at klikke her.

Styringsaftalen inklusiv bilag finder du nedenfor:

Styringsaftalen for 2013 på det specialiserede socialområde er godkendt i alle 11 kommunalbestyrelser samt i Regionsrådet. 

Du kan finde den godkendte Styringsaftale her

Bilag 1: Specifikation til Styringsaftale her

Oversigt over endelige takster findes her

En oversigt over endeligt takster for 2013, inklusiv Region Nordjyllands reduktioner, kan findes her.

Principperne for takstfastlæggelse af tillægsydelser kan ses ved at klikke her.

 

Udtræk fra Tilbudsportalen med oversigt over alle tilbud på socialområdet i Nordjylland kan ses ved at klikke her.

 

Specialundervisning

Rammeaftalen på Specialundervisningsområdet for 2013 er godkendt i de 11 kommunalbestyrelser samt i Regionsrådet for 2013. Rammeaftalen kan findes her.