Rammeaftalen 2010

For det specialiserede Socialområde

Rammeaftalen 2010 for det specialiserede socialområde

Bilagspakke til Rammeaftalen 2010 for det specialiserede socialområde

Bilag 2, Fælles retningslinjer for takstberegning og betalingsmodeller for det specialiserede socialområde

Bilag 3, Vejledning om fælles principper og model for takstfastsættelse af tillægsydelse for det specialiserede socialområde

Bilag 4, Mail fra Region Nordjylland vedr. ændring i rammeaftale 2010 vedr. akutforpligtelsen og fysisk plads

 

For Specialundervisning

Rammeaftalen 2010 for Specialundervisningsområdet

Bilag til Rammeaftalen 2010 for Specialundervisningsområdet

Bilag 2, Fælles retningslinjer for takstberegning og betalingsmodeller for specialundervisningsområdet

Bilag 3, Vejledning om fælles principper og model for takstfastsættelse af tillægsydelser for specialundervisningsområdet

 

Kommunale redegørelser

De enkelte kommuners politisk godkendte redegørelser på henholdsvis social- og specialundervisningområderne 2010 kan ses i nedenstående.

Kommunernes politisk godkendte redegørelse for socialområdet 2010

Samlet notat om de kommunale redegørelser for 2010
Brønderslev
Frederikshavn
Hjørring
Jammerbugt
Læsø
Mariagerfjord
Morsø
Rebild
Thisted
Vesthimmerland
Aalborg  

Kommunernes politisk godkendte redegørelse for specialundervisning 2010

Samlet notat om de kommunale redegørelser for 2010
Brønderslev
Frederikshavn
Hjørring
Jammerbugt
Læsø
Mariagerfjord
Morsø
Rebild
Thisted
Vesthimmerland
Aalborg 

 

Driftherre indmeldinger

Driftherre indmeldinger 2010 for socialområdet

Driftherre indmeldinger 2010 for specialundervisning