Udmøntning af Nordjysk Socialaftale 2018-2020

Udmøntning af Nordjysk Socialaftale pågår, status opdateres snarest på denne side