Nordjysk Socialaftale 2021-2022

Udarbejdelsen af Nordjysk Socialaftale 2021-2022 er påbegyndt. Den Administrative Styregruppe har udpeget følgende overordnet fokus for Nordjysk Socialaftale 2021-2022:

  • Overordnet vision: Øget egenmestring
  • Fokusområde 1: Den gode alderdom for borgere med et handicap
  • Fokusområde 2: Flere borgere med behov for hjælp i socialpsykiatrien
  • Fokusområde 3: Hvordan udvikler vi de bedste og billigste indsatser i Nordjylland?

For at få kvalificeret de udvalgte fokusområder, er der udsendt et oplæg til alle de nordjyske politiske udvalg, som normalt behandler Nordjysk Socialaftale. Endvidere ønskes der input fra de nordjyske handicapråd.

 

Politisk visionsdag om Nordjysk Socialaftale 2021-2022.

Mandag d. 3. februar mødtes politikere, embedsmænd og borgerrepræsentanter fra alle de nordjyske kommuner til en visionsdag for Nordjysk Socialaftale 2021-2022. Der er stadig meget, der skal samles op fra dagen, men én af hovedpointerne fra dagen var, at vi skal turde at sætte borgeren og fagligheden fri, hvis vi ønsker at lykkedes med øget egenmestring, som jo er visionen for Nordjysk Socialaftale 2021-2022.

Nu begynder arbejdet med at skrive Nordjysk Socialaftale 2021-2022

 

Ca. 90 politikere, embedsmænd og borgerrepræsentanter drøftede, hvordan vi med udgangspunkt i egenmestring kan lykkes bedre i forhold til de kommende fokusområder:

  • Den gode alderdom
  • Socialpsykiatri
  • Bedre og billigere pladser

Du kan finde output fra visionsdagen her

Du kan finde invitationen her 

Program

09.00  Velkomst

v. KKR-formand Arne Boelt, Borgmester Hjørring Kommune

09.10 Kick-off - "Hvad kan Egenmestring?"

v. Annemette Digmann, pH.d. i offentlig ledelse, uafhængig forsker og aktivist

09.30 Paneldebat om egenmestring

Paneldebat med politikere, borgerrepræsentanter og Annemette Digmann

10.00 Dialog om de tre fokusområder

Alle deltagere skal i forbindelse med tilmelding til dagen vælge hvilken session man ønsker at deltage i.

Session 1

Den gode alderdom

Session 2

Socialpsykiatri

Session 3

Bedre og billigere pladser

Oplæg v./ Anette Vinther Mortensen, socialpædagog og forfatter

Ordstyrer: Thøger Riis Michelsen

Hvordan giver vi borgere med et handicap en god alderdom?

Borgere med et handicap bliver ældre end de gjorde førhen. Det giver en stadig stigende gruppe af borgere, som foruden deres handicap oplever yderligere udfordringer.

Det kræver tværfaglige indsatser og muligvis nye måde at samarbejde med borgeren på.

Hvilke fælles fokusområder kan vi have på tværs af de nordjyske kommuner, så vi kan sikre en god alderdom for flest mulige borgere med et handicap?

Oplæg v./ Anders Møller-Jakobsen, Senior manager, PwC

Ordstyrer: Randi Riis Michelsen

Et stigende antal borgere diagnosticeres med psykiske lidelser, og samtidig falder indlæggelsestiden i behandlingspsykiatrien. Den kommunale socialpsykiatri oplever en vækst i antallet af borgere, som har behov for støttebehov og det gælder både borgere med et lettere støttebehov og borgere med et mere komplekst støttebehov. Der er allerede fælleskommunalt fokus på at sikre at samarbejdet med behandlingspsykiatrien kan blive endnu bedre, og som supplement hertil ønskes det at der også kommer fælleskommunalt fokus på, hvad kommunerne kan gøre på egen banehalvdel. Kan vi i fællesskab sikre de bedst mulige indsatser og kompetencer i den kommunale socialpsykiatri?

Oplæg v./ Mette Lindgaard, partner PwC

Ordstyrer: Mette Lindgaard

Der kommer flere og flere valide data på det specialiserede socialområde. Data, som kan belyse, hvor kommunerne er mest udfordret.

Den nye viden, der kan skabes gennem data, giver mulighed for at sætte ind mere specifikt. Det giver mulighed for, at kommunerne og regionen i fællesskab kan undersøge konkrete udfordringer og finde konkrete løsninger, som kan sikre at vi i højere grad får forudsætningerne for rettidigt at sætte ind med nye eller anderledes indsatser, og dermed sikrer bedre og billigere pladser.

 11.15 Fælles Opsamling

For at sikre fælles forståelse fra dagen vil der en fælles opsamling, hvor der vil være en koncentreret beskrivelse af udfordringsbilledet fra fokusområder samt de enkelte gruppers forslag til, hvad vi skal have fælles fokus på.

 12.00  Frokost